Užitočné linky a materiály

INFOLIB – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a praxwww.infolib.sk
Časopis Knižnica
www.kniznica.sk
Časopis ITLib
www.cvtisr.sk/itlib/
Bulletin SAK
www.sakba.sk
Časopis Knihovna
www.knihovna.nkp.cz
Elektronický knihovnícky časopis Ikaros.cz
www.ikaros.cz
Internetový časopis Inflow.cz
http://www.inflow.cz/
Slovenská asociácia knižníc
http://www.sakba.sk/
Slovenská národná knižnica v Martine
http://www.snk.sk/
Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk/sk/
Centrum vedecko-technických informácií
http://www.cvtisr.sk/index/index.php
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
http://www.svkbb.eu/
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
http://www.svkk.sk/
Štátna vedecká knižnica v Prešove
http://www.svkpo.sk/
Ministerstvo kultúry SR
http://www.culture.gov.sk/
Ako účtovať knižničné dokumentyOdkaz na stránku SNK
Čo má obsahovať zriaďovacia listina Odkaz na stránku SNK
Príručka knihovníka malej knižniceOdkaz na stránku SNK