Hlavná stránka

Uživateľské meno (ID číslo karty) = číslo registrovanej čipovej karty
Heslo: RRMMDDPM (príklad: Jana Mladá nar. 12.05.1987 má heslo 870512MJ)
 
Nová služba – predregistrácia

 

Knižnica otvorená v letnom režime

Milí čitatelia,

od 16.6.2020 je naša knižnica otvorená v letnom režime od 9:00 do 17:00.
Opäť otvárame aj študovňu a využívať internetové služby bude možné na maximálne 2 hodiny denne v rámci otváracích hodín.
 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vás!
 
 

Databáza ACCUCOMS

Ústredná knižnica SAV v boji s pandémiou COVID-19 ponúka ďalšie voľné online prístupy k vedeckej literatúre

Vydavateľská spoločnosť Accucoms úzko spolupracuje s niekoľkými vydavateľmi, ktorí podpísali spoločnú iniciatívu s názvom Wellcome Trust-coordinated Initiative. Jej cieľom je pomoc v boji s pandémiou COVID-19 umožnením voľného prístupu k svojmu vedeckému obsahu k danej téme.

Zoznam voľne dostupných informačných zdrojov je možné nájsť tu: https://accucoms.com/covid-19-resources/

Máte už svoj ORCID identifikátor? Ako sú na tom vaše autorské profily vo WOS a SCOPUS?

V čase, kedy sa vedecký pracovník nemôže naplno venovať experimentom, sa predpokladá, že  viac analyzuje, syntetizuje, číta a píše. Publikačná činnosť je zásadným, pre mnohé odbory jediným výsledkom vedeckej práce. Jej vplyv kvantitatívne meriame citáciami a rôznymi metrikami, ktorých vzorce obsahujú takmer vždy dve základné premenné, a to je počet prác a počet citácií.  Preto je veľmi dôležité, aby každá práca bola skutočne priradená k tomu správnemu autorovi a každá citácia k správnej práci. Znie to jednoducho, ale v robustných scientometrických (citačných) databázach to nie je také jednoduché kvôli menovcom, rôznym formám zápisu mena, kvôli pre nás typickej diakritike, ktorú tieto systémy nevedia spracovať, či prostej skutočnosti, že manželka – manžel po svadbe príjme meno svojho partnera.

Link: kliknite tu

Sprístupnenie databáz vydavateľstva Gale cez heslo.

Vydavateľstvo GALE sa rozhodlo, že v čase obmedzední spôsobených koronavírusom, sprístupní svoje databázy.
Okrem databáz prístupných na základe licencie ( AcademicOneFile, GeneralOneFile a Infotrac Custom Journal) je momentálne možné využiť skúšobný prístup do databázy GALE Reference Complete
Prístup funguje cez tento link: www.galepages.com/libsas
a heslo: Slovakia
V databázach nájdete i aktuálne informácie zo svetových novín o súčastnej situácii, napríklad v Financial Times, New York Times alebo v časopisoch ako The Economist… 

Link: https://cengage.zoom.us/j/821753092

Vyjadrenie vydavateľstva nájdete po kliknutí sem

Nová databáza: CEEOL

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

TRIAL: GIDEON Informatics, Inc.

Ústredná knižnica SAV v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou BDM CEE Electronic Sources ponúka aktuálne skúšobný prístup do databázy GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network).

Viac informácii

Zdrojové centrum Covid-19 od Gale Cengage

Dovoľte nám, aby sme Vás upozornili na ponuku vydavateľstva Gale Cengage, ktorý sa rozhodol podporiť virtuálnu výuku a vytvoril pre Vás zdrojové centrum COVID-19. Môžete okamžite začať používať a zdieľať zdarma:

·         Interdisciplinárne zdroje prispôsobené učebným plánom na podporu online vzdelávania pre školy

·         Materiály, ktoré vám pomôžu optimalizovať Vaše existujúce zdroje

·         Elektronické knihy pre profesionálny rozvoj, ktoré pomáhajú pri prechode na virtuálne vzdelávanie a podporujú ho

·         Dôveryhodné informačné zdroje od GALE o témach týkajúcich sa zdravia a globálnych otázok

Link na stránku.