NISPEZ II

Projekt NISPEZ I (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) a jeho pokračovanie NISPEZ II má za úlohu zabezpečiť informačnú podporu pre vedecké pracoviská na Slovensku. To znamená prístup do najvýznamnejších svetových vedeckých databázových kolekcií od renomovaných vydavateľov a producentov databáz.

Databázy poskytujú plnotextový prístup k odborným publikáciám v jednotlivých vedeckých oblastiach a zároveň sledujú a hodnotia vedecko- výskumnú prácu pracovníkov prostredníctvom bibliografických a citačných databáz.

Dokumenty a linky

Hlavná stránka projektu NISPEZ.

Všeobecné zmluvné podmienky.

Prehľad databáz poskytovaných prostredníctvom služby NISPEZ II.

Prehľad databáz mimo projekt NISPEZ II.

Scientia.sk
+ Návod: Scientia.sk – video návod základná orientácia v tomto vyhľadávacom nástroji.
Scientia.sk – ako na registráciu jednoduchá a bezplatná registrácia.

Vstup Nájsť e-časopis Popis