Category: Služby knižnice

Konzultačné a rešeršné služby

V priestoroch požičovne a študovne ÚK SAV je stála konzultačná služba, ktorá podáva čitateľom a návštevníkom knižnice informácie o knižnici, jej službách a knižničných fondoch. Poradí: • pri orientácii a vyhľadávaní v katalógoch knižnice...

MVS, MMVS (medziknižničné výpožičné služby)

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) a Medzinárodná MVS (MMVS) Kontakt na službu: knizmmvs@savba.sk Tel.: +421 2 5292 7384 Žiadanka na MVS: Elektronický formulár na webovej stránke knižnice (pre knihy a pre xerokópie článkov) alebo predpísané...

Nová služba: Predregistrácia

Ak nie ste používateľom ÚK SAV môžete sa pred prvou osobnou návštevou predregistrovať. Povyplnení formulára Vám do 24 hodín (v prac. dni) príde spätný mail s dočasnými prihlasovacími údajmi, ktoré budú platné 10 pracovných dní....

Reprografické služby

Kopírovanie, tlač, skenovanie. ÚK SAV poskytuje samoobslužné reprografické služby s využitím skenera umiestneného v priestoroch študovne ÚK SAV a samoobslužné reprografické služby použitím kopírovacieho prístroja, ktorý je umiestnený vo vstupných priestoroch knižnice. Samoobslužné skenovanie...

Spýtajte sa knižnice

Ústredná knižnica SAV sprístupňuje službu Spýtajte sa knižnice – Ask your library, ktorej primárnym cieľom je odpovedať na prípadné otázky či podnety používateľov v zmysle stanovených podmienok a pravidiel. Táto služba je určená na...

Študovne

Pondelok – Piatok od 8.00 hod. do 19.00 hod. Študovňa ÚK SAV poskytuje tieto služby: [logo-carousel id=studovna] • prezenčné výpožičky z príručnej knižnice formou voľného výberu • poradenské informácie a referenčné služby • skenovacie...

Výpožičné služby

ÚK SAV poskytuje výpožičné služby v súlade s Knižničným poriadkom a zriaďovacou listinou ÚK SAV. Výpožičné služby patria medzi základné knižnično-informačné služby a poskytujú sa registrovaným používateľom formou absenčných a prezenčných výpožičiek po predložení...