Študovne

Pondelok – Piatok od 8.00 hod. do 19.00 hod.

Študovňa ÚK SAV poskytuje tieto služby:

[logo-carousel id=studovna]

• prezenčné výpožičky z príručnej knižnice formou voľného výberu
• poradenské informácie a referenčné služby
• skenovacie a kopírovacie služby
• prístup k internetu
• wifi pripojenie vlastnej výpočtovej techniky (notebooku) – ktorej používanie musí používateľ oznámiť zamestnancovi knižnice
• realizáciu školiacich podujatí, informačnú výchovu používateľov knižnice
• organizovanie kolektívnych podujatí a výstav.

Príručná knižnica študovne poskytuje:
• odborné časopisy
• noviny a časopisy
• encyklopedickú literatúru
• vybrané príručkové diela univerzálneho zamerania
• náučné, jazykové slovníky a slovníky cudzích slov
• knižničný fond Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu
• dokumenty dodané z knižničných skladov a príručných knižníc
• dokumenty objednané prostredníctvom medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej služby, ak sú určené len na prezenčné štúdium.

Študovňa rukopisov a starých tlačí:

Konventná 15, Bratislava (Lyceálna knižnica, budova Evanjelického lýcea)
e-mail: Ivona.Kollarova@savba.sk
Tel.: +421 2 5441 6202

Služby študovne:
• prezenčné štúdium rukopisov a starých tlačí
• konzultácie
• prezenčné štúdium príručnej knižnice
• reprografické služby (z dokumentov príručnej knižnice)
• digitalizačné služby
• internet.

Podmienky využívania služieb študovní ÚK SAV:
• platný čitateľský preukaz ÚK SAV
• v prípade študovne rukopisov a starých tlačí aj potvrdenie o účele štúdia (pre prezenčné štúdium historických dokumentov).