Prezentácie

Seminár zameraný na vybrané oblasti autorského práva

Kedy: 20.11.2019

Prednášajúci: JUDr. Richard Bednárik, PhD.
Téma: Zmluvné právo duševného vlastníctva
a zamestnanecký režim
Prezentáciu nájdete tu.

Videozáznam zo seminára si môžete pozrieť tu.

Seminár Zelená cesta Open Access

Kedy: 22.10.2019

Prednášajúci: Mgr. Michal Sliacky
Téma: Stručný úvod do Open Access
Prezentáciu nájdete tu.

Prednášajúci: Mgr. Andrea Doktorová
Téma: Inštitucionálny repozitár SAV
Prezentáciu nájdete tu.

Prednášajúci: JUDr. Richard Bednárik, PhD.
Téma: Verejné licencie Creative Commons
Prezentáciu nájdete tu.

Prednášajúci: Mgr. Jitka Dobbersteinová
Téma: Zenodo: repozitár vedeckých prác pre všetkých
Prezentáciu nájdete tu.

Videozáznam zo seminára si môžete pozrieť tu.

Webinár Novinky na platforme Web of Science

Kedy: 27. 2. 2019 a 6. 3. 2019

Prednášajúci: Enikő Tóth Szász
Téma: Novinky na platforme Web of Science
Prezentáciu nájdete tu.

Marcovú prezentáciu nájdete tu.

Seminár Open Access Trendy

Kedy: 21. 9. 2018

Prednášajúci: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Téma: Slovenské vedecké časopisy a OA
Prezentáciu na tému Slovenské vedecké časopisy a OA nájdete na týchto stránkach.

Prednášajúci: Lars Bjørnshauge
Téma: Directory of Open Access Journals – Current Trends
Prezentáciu na tému Directory of Open Access Journals – Current Trends nájdete na týchto stránkach.

Prednášajúci: Mgr. Jitka Dobbersteinová
Téma: CVTI a OA
Prezentáciu na tému CVTI a OA nájdete na týchto stránkach.

Prednášajúci: Mgr. Andrea Doktorová
Téma: Verejné licencie Creative Commons
Prezentáciu na tému Verejné licencie Creative Commons nájdete na týchto stránkach.

Seminár pre knihovníkov vedený spoločnosťou Clarivate Analytics: Web of Science, Incites B&A

Kedy: 22. 5. 2018

Prezentácia: Web of Science, Incites B&A

Přehled slovenských časopisů indexovaných v citačním indexu ESCI – SLOVAK_ESCI_Journals

Doplnkové informácie od spoločnosti Clarivate Analytics:

Pro více informací ke kritériím výběru do databáze Web of Science můžete navštívit webovou stránku https://clarivate.com/products/publisher-relations/, kde najdete odpovědi na proces výběru odborných časopisů, konferenčních sborníků, stejně jako odborných monografií.

Podrobné informace k platformě Web of Science Citation Connection naleznete mimo jiné na webu http://clarivate.libguides.com/home.

Seminár pre knihovníkov a spracovateľov publikačnej činnosti v SAV

Kedy: 26. 4. 2018
– Výkonové financovanie 2018 (časť publikačná činnosť a ohlasy)

– DOI – Digital Object Identifier

– EIZ v SAV v roku 2018

– Evidencia a kategorizácie ohlasov v SAV

– Tvorba CSV výstupov

Seminár Publishing in academic journals

Kedy: 20. 2. 2018
Prednášajúci: Mgr. Ladislav Svršek (Albertina icome)
Téma: Publikovanie vo vedeckých časopisoch. Prečo publikovať? Ako publikovať?
Prezentácia v PDF

Seminár pre redakcie časopisov SAV

Kedy: 1. 6. 2016
Prednášajúci: Mgr. Jan Luprich (EBSCO), Mgr. Ladislav Svršek (Albertina icome)
Téma: Zviditeľnenie vedeckého časopisu v prostredí zahraničných databáz
Prezentáciu k EBSCO nájdete na týchto stránkach, prezentáciu k databázam spoločnosti Albertina icome nájdete na intranete SAV (vyžaduje meno a heslo).

JOURNAL CITATION REPORTS ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

Kedy: 18. 2. 2016
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému JOURNAL CITATION REPORTS ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection

Kedy: 30. 11. 2015
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému Citačné analýzy vo Web of Science Core Collection. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Vybrané problémy autorského práva v praxi.

Kedy: 24. 9. 2015
Témy:
1 Verejné licencie a možnosti ich využitia.
2 Zamestnanecký režim a tvorivé výsledky pracovnej činnosti.
3 Národné registre a portál Slovakiana.

Prezentácie nájdete na Intranete SAV (vyžaduje meno a heslo do intranetu)

Web of Science v praxi

Kedy: 27. 3. 2015
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému Web of Science v praxi. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Ukážka Biosis Citation Indexu

Kedy: 2014
Prednášajúca: Enikó Tóth Szász
Thomson Reuters – prezentácia na tému Biosis Citation Index. Prezentáciu nájdete na týchto stránkach.

Emerald a publikování

Kedy: 24. 11. 2014
PowerPointová prezentácia Radky Machkovej M.A. na tému Emerald a publikování.

Archív prezentácií so seminárov, ktoré sa uskutočnili v ÚK SAV

Prezentácie k rôznym seminárom (EBSCO, WOS, Elsevier, KIS SAV…).

Prezentácie sú zverejnené prostredníctvom GOOGLE Disk služby.

Nové rozhranie Web of Science

Kedy: 19. 5. 2014
Prednášajúca: Ing. David Horký

Web of Sciece Citation Connection
https://docs.google.com/file/d/0B28N9bRKuO7gZGYzMlQzY1RtQ0k/edit?pli=1

Nová Web of Science
https://docs.google.com/file/d/0B28N9bRKuO7gNTZZUHpFcF80eW8/edit?pli=1

Open Access seminár

Kedy: 27. 11. 2012
Dokumenty k semináru Open Access