Dokumenty

Knižničný poriadok

1. Knižničný poriadok Ústrednej knižnice SAV
Pomôcka: Knižničný poriadok (bod 1) je v plnom znení. Texty jednotlivých častí sa ukrývajú za znakom (+). Viď tento obrázok.

2. Knižničný poriadok (KP) v PDF
3. Cenník služieb Ústrednej knižnice SAV

Výročné správy

Od roku 2007 sa Výročné správy zverejňujú na stránkach Slovenskej akadémie vied.

Staršie výročné správy:
Výročné správy ÚK SAV – archív

Zriaďovacia listina

1. Zriaďovacia listina
2. Dodatok k Zriaďovacej listine
3. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok ÚK SAV