Voľne dostupné časopisy – Open Access Journals

ACS Central Science
 http://pubs.acs.org/page/acscii/about.html
Open access časopis od American Chemical Society. Publikuje dôležité témy z oblasti primárneho chemického výskumu, s dôrazom na chemické postupy. Vychádza mesačne.

ACS Omega
Open access časopis od American Chemical Society. Zameriava sa na najnovšie zistenia a inovácie z oblasti chémie, ale aj príbuzných oblastí. Vychádza mesačne. linka: http://pubs.acs.org/page/acsodf/about.html

BMJ Open Access Journals
BMJ Open Access Journals (diabetológia, gastroenterológia, oftalmológia, kardiológia, neurológia a.i.) – linka http://authors.bmj.com/open-access/fees-waivers/

Chemical Science
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/sc#!recentarticles&adv
Časopis zameraný na inovatívny výskum z oblasti chemických vied, zameraný najmä na organickú a anorganickú chémiu, nanovedy, chemickú biológiu, analytickú a supramolekulárnu chémiu a enviromentalnu chémiu.

EBioMedicine
EBioMedicine – linka na http://www.ebiomedicine.com/
OA časopis pokrývajúci celú šírku translačného a klinického výskumu zo všetkých disciplín prírodných vied a biomedicíny. Publikuje rôzne typy príspevkov ako sú experimentálne nálezy, klinické analýzy a hypotézy, klinické štúdie alebo štúdijné protokoly. Od roka 2014.

Journal of Physics Communications
Publikuje vedecké články zo všetkých oblastí fyzikálnych vied, vrátane medziodborových a multidisciplinárnych odborov. – linka http://iopscience.iop.org/journal/2399-6528

Open Biology
http://rsob.royalsocietypublishing.org/
Online open access časopis zameraný na molekulárnu a štrukturálnu biológiu, biochémiu, neurovedy, imunológiu, mikrobiológiu a genetiku. Indexovaný vo Web of Science.

Royal Society Open Science
http://rsos.royalsocietypublishing.org/collection
Nový OA časopis, ktorý sa zameriava na najnovší výskum z oblasti prírodovedných odborov ako je matematika, fyzika, IT, astronómia a.i.

RSC Advances
http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ra#!issueid=ra007017&type=current
medzinárodný časopis pokrývajúci všetky oblasti chemických odborov, v open access forme prístupný od čísla 1/2017.