Spýtajte sa knižnice

SSKÚstredná knižnica SAV sprístupňuje službu Spýtajte sa knižnice – Ask your library, ktorej primárnym cieľom je odpovedať na prípadné otázky či podnety používateľov v zmysle stanovených podmienok a pravidiel.

Táto služba je určená na pomoc pri výbere kníh, hľadaní informačných zdrojov, vyhľadávaní v databázach ako i pri hľadaní odpovede na otázku súvisiacu so službami knižnice.
Otázka môže byť zaslaná konkrétnej knižnici, ktorej fondy sú zamerané na predmet záujmu.

Otázky môžu mať všeobecný, či odborný charakter. Môžu sa týkať bibliografických a faktografických informácií, výpožičného procesu, prevádzky knižnice, digitálnej knižnice atď.