Nová služba: Predregistrácia

Ak nie ste používateľom ÚK SAV môžete sa pred prvou osobnou návštevou predregistrovať. Povyplnení formulára Vám do 24 hodín (v prac. dni) príde spätný mail s dočasnými prihlasovacími údajmi, ktoré budú platné 10 pracovných dní. Tieto údaje slúžia na prihlásenie sa do katalógu a vytvorenie žiadanky na dokument. V rámci týchto 10 dní je potrebné vykonať osobnú návštevu knižnice, kde knihovník dokončí vašu registráciu za čitateľa knižnice (viď registrácia za čitateľa). Pri registrácii je potrebné pracovníkovi oznámiť, že ste si vyplnili online formulár na predregistráciu. Predregistrácia sa týka len používateľov, ktorí sa chcú do knižnice registrovať prvýkrát.