Konzultačné a rešeršné služby

V priestoroch požičovne a študovne ÚK SAV je stála konzultačná služba, ktorá podáva čitateľom a návštevníkom knižnice informácie o knižnici, jej službách a knižničných fondoch.

Poradí:
• pri orientácii a vyhľadávaní v katalógoch knižnice
• pri postupe pri vypožičiavaní (objednávaní) dokumentov
• pri vyhľadávaní relevantnej literatúry na určitú tému
• pri vyhľadávaní dokumentov vo fonde študovne.

ÚK SAV poskytuje asistované rešeršné služby pri zostavovaní odborných tematických a citačných rešerší z fondu knižnice a elektronických informačných zdrojov knižnice.

Používateľ môže požiadať o inštruktážne a konzultačné školenia vo využívaní elektronických informačných zdrojov a o stratégii rešeršovania.

Viac na: Hlavná stránka – Dokumenty knižnice – Knižničný poriadok.