GIDEON Informatics, Inc.

Ústredná knižnica SAV v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou BDM CEE Electronic Sources ponúka aktuálne skúšobný prístup do databázy GIDEON (Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network).

Informačný zdroj GIDEON Informatics, Inc. je komplexná databáza globálnych infekčných chorôb. Tento jedinečný zdroj pokrýva všetky infekčné choroby v každej krajine sveta. Databáza sa aktualizuje denne s informáciami o najnovších ohniskách, a preto môže byť nápomocná aj v súčasnosti pri boji proti ochoreniu COVID-19 a pri novom koronavíruse SARS-CoV-2.

GIDEON obsahuje viac ako 30 000 grafov a obrázkov. Za databázou stoja vydavatelia Ovid a Wolters Kluwer, čo je garanciou serióznosti a kvality.

SAV má prístup do databázy v rámci svojej internetovej siete zabezpečený do 16. mája.

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=gideon

Group: aksciences

Login Name                    Password

—————–                   ———

admaks                            slovak

aksciences                       AEZqwCz7

c18710                            saos0000

slovenskaadmin              slovakia

zaksciences                     zak3950