CEEOL

CEEOL je elektronická knižnica a platforma na sprístupnenie odborných a vedeckých časopisov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v digitalizovanej podobe so zameraním na humanitné a spoločenské vedy, ktoré sú ťažko dostupné v tlačenej alebo elektronickej podobe.

 • General Reference Works
 • Economy
 • Fine Arts / Performing Arts
 • Geography, Regional studies
 • Law, Constitution, Jurisprudence
 • Library and Information Science
 • Literature
 • Language and Literature
 • Philosophy
 • Politics / Political Sciences
 • Social Sciences
 • History
 • Theology and Religion
 • Jewish studies
 • Other

Zastúpené sú aj české a slovenské časopisy.