Máte už svoj ORCID identifikátor? Ako sú na tom vaše autorské profily vo WOS a SCOPUS?

V čase, kedy sa vedecký pracovník nemôže naplno venovať experimentom, sa predpokladá, že  viac analyzuje, syntetizuje, číta a píše. Publikačná činnosť je zásadným, pre mnohé odbory jediným výsledkom vedeckej práce. Jej vplyv kvantitatívne meriame citáciami a rôznymi metrikami, ktorých vzorce obsahujú takmer vždy dve základné premenné, a to je počet prác a počet citácií.  Preto je veľmi dôležité, aby každá práca bola skutočne priradená k tomu správnemu autorovi a každá citácia k správnej práci. Znie to jednoducho, ale v robustných scientometrických (citačných) databázach to nie je také jednoduché kvôli menovcom, rôznym formám zápisu mena, kvôli pre nás typickej diakritike, ktorú tieto systémy nevedia spracovať, či prostej skutočnosti, že manželka – manžel po svadbe príjme meno svojho partnera.

Digitálny vedecký svet preto začal presadzovať používanie perzistentých (trvalých) identifikátorov. Na DOI  (Digital Object Identifier) pre ľahkú, presnú a jednoduchú identifikáciu prác šírených v elektronickom prostredí  sme si už zvykli a veríme, že v SAV je už všeobecne známe, že pre publikácie v SAV vydávané vie zabezpečiť pridelenie DOI a jeho registráciu v medzinárodnej agentúre Ústredná knižnica SAV.

Existujú však aj platformy, ktoré sú schopné prideliť identifikátor vedcom, ci autorom prác. Problém je, že ich je viac, a teda vedec musí spravovať paralelne viac profilov.

Prakticky každá databáza, ktorá spracúva údaje o autorovi a jeho dielach, používa vlastný identifikátor.

Aj databáza publikačnej činnosti a ohlasov SAV generuje číslo publikačnej autority potom, ako spracovateľ publikačnej činnosti v ústave záznam autority autorovi vytvorí. Cez toto číslo sa zabezpečuje generovanie prác a citácií  autora na jeho zamestnaneckú stránku na websav.

Databáza Scopus rovnako automaticky priradí AUTHOR ID každému autorovi v momente, kedy zaindexuje prvú jeho prácu (napr. článok v časopise). Problém však je, že pri použití inej formy mena alebo inak uvedenej afiliácii, či inej mailovej adrese v článku, môže systém následne k author ID priradiť práce cudzieho autora, alebo vytvoriť tomu istému autorovi nové author ID.

RESEARCHER ID  je známe z prostredia Web of Science, a tiež má eliminovať nedostatky  vyhľadávania a nepresnej identifikácie prác autora podľa mena, ale databáza neprideľuje tento identifikátor autorovi automaticky. Vyžaduje sa jeho osobná registrácia na platforme  www.publons.com, čo je  webová stránka s profilmi autorov/vedcov. Bola primárne vyvinutá na sledovanie recenznej činnosti autorov, ale spracováva aj informácie o počte prác, citácií, či H-indexe autora na základe údajov z databázy Web of Science, ale len vtedy, pokiaľ vedec sám správne svoj profil spravuje.

Za univerzálny vedecký identifikátor je považovaný ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Vyžaduje rovnako osobnú registráciu, t .j. zriadenie účtu (profilu) na platforme www.orcid.org, pričom registrácia je prístupná pre individuálnych používateľov  (individuálny účet) zdarma. Do ORCID profilu si môže autor zaznamenať údaje o svojich prácach importom z PUBLONS, SCOPUS alebo CrossRef (publikácie s DOI), či vložiť publikácie ručne. (Pozn.: ÚK SAV pripravuje možnosť importu údajov z nasej databázy publikačnej činnosti.) V súčasnosti je stále rozšírenejšia požiadavka grantových agentúr, ale aj vedeckých recenzovaných periodík, aby vedci ORCID mali.  Predsedníctvo SAV napokon odporučilo  zariadenie ORCID účtu zamestnancom SAV už pred niekoľkými rokmi.

Dobrou správou je, že profily možno spolu spárovať a odovzdávať si medzi nimi aspoň niektoré údaje, aj keď to pre niekoho nemusí byť úplne jednoduché.

Kto môže pri tejto práci vedcovi pomôcť? Môže mu pomôcť knihovník alebo spracovateľ publikačnej činnosti v ústave, ktorým Ústredná knižnica SAV poskytla minulý rok možnosť absolvovať školenia,  a tiež dala k dispozícií veľmi podrobné návody.

A tiež priamo Ústredná knižnica SAV môže pomôcť vedcom profily správne založiť a spárovať (za vedca), ale potrebuje jeho osobnú súčinnosť: nevyhnutne v podobe potvrdenia verifikačných emailov z pracovnej mailovej adresy zamestnanca ústavu, a tiež pri identifikácii jeho prác v databázach. Po dohovore s vedením ústavu je možné pristúpiť k vytvoreniu profilov pre všetkých vedeckých pracovníkov z ústavu, čo už viaceré ústavy SAV využili.

Neváhajte Ústrednú knižnicu aj v tejto veci SAV kontaktovať:

lenka.dzimova@savba.sk

gabriela.strakova@savba.sk

katarina.hrnciarova@savba.sk

andrea.doktorova@savba.sk

 

Mgr. Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV