Poďakovanie autorky projektu za podporu a pomoc:

PhDr. Petrovi Marákymu, PhDr. Dušanovi Lechnerovi, Mgr. Martinovi Besedičovi, PhDr. Daniele Števčekovej, Mgr. Ivete Florekovej