Nadácia VÚB

Cirkevný zbor evanjelickej a. v. cirkvi Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava