Bratislavské evanjelické lýceum bolo v 18. a 19. storočí jedným z centier uhorského školstva. Vzdelanie v ňom získaval dorast pochádzajúci zo všetkých končín Uhorska. Pôsobili tu špičkoví pedagógovia, medzi nimi…
Continue Reading