Fyzický stav zbierky historických glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave si vyžiadal reštaurátorský zásah ako jediný spôsob zastavenia ich postupnej degradácie a zároveň ako prostriedok prinavrátenia ich kultúrnej a estetickej hodnoty.  Glóbusy niesli rôzne stupne a…
Continue Reading