Tlačová správa

 Skrátená tlačová správa

Bratislavské noviny – Záchránené historické glóbusy v Univerzitke

Vesmir.sk – Zachránené historické glóbusy v Univerzitke

TA3 – 27. 11. 2009

Piešťanský denník

Obnova.sk

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Správy SAV 11/2009, s. 14-15 – Znak vedy a túžby po poznaní

Knižná revue 25/2009, s. 2 – Výstava glóbusov

ITlib 4/ 2009 , s. 31 – Projekt záchrany a prezentácie zbierky historických glóbusov v Ústrednej knižnici SAV

Rádio devín – Ranné ladenie, 16. 12. 2009

ITlib 1/2010, s. 46-50 – Projekt Spaera ex post

Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo  1/2010, s. 8-11 – Historické glóbusy z Lyceálnej knižnice