Projekt záchrany z prezentácie historických glóbusov

Projekt Sphaera terrestris, sphaera caelestis – Zem a nočná obloha očami novoveku vznikol v Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied, ktorá je odbornej verejnosti známa ako správca jednej z najvzácnejších historických knižníc zachovaných na území Slovenska – Lyceálnej knižnice v Bratislave. Práve tu sa zachovalo deväť historických hviezdnych a zemských glóbusov. Dostali sa sem počas 18. a 19. storočia rozmanitými cestami a používali sa aj ako učebná pomôcka. Ich fyzický stav bol dlhodobo nepriaznivý, všetky niesli znaky rôznorodého výrazného poškodenia.
Zbierka glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave je najväčšou na území Slovenska zachovanou inštitucionálnou zbierkou glóbusov. Obsahuje druhý a tretí najstarší doteraz známy na slovenskom území zachovaný glóbus: Uranographiu vyrobili v Amsterdame a datuje sa rokom 1700, zemský glóbus Cosmothere je z roku 1706. Zbierka obsahuje ďalšie hviezdne a zemské glóbusy z 18. a 19. storočia, vrátane prvého uhorského hviezdneho a zemského glóbusu.

Tieto a ďalšie atribúty zbierky glóbusov podnietili myšlienku záchrany a prezentácie tejto na Slovensku málo známej súčasti európskeho kultúrneho dedičstva. Z myšlienky vznikol projekt, ktorého názov signalizuje, že v ňom nejde len o reštaurovanie a prezentáciu niekoľkých v rámci jednej inštitúcie zachovaných artefaktov, ale o komplexné zviditeľnenie dejín globusov v ich kultúrnych súvislostiach a v európskom kontexte, o multimediálnu prezentáciu problematiky a v rámci nej reštaurovania kultúrnych pamiatok ako špecifického odborného a umeleckého procesu. Projekt má ambíciu okrem fyzickej záchrany glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave zaujať svojimi výstupmi. Web stránky projektu, fotogalérie, videá a multimediálna výstava sú určené širokej škále záujemcov o kultúrne dedičstvo, pamiatky, dejiny vedy, umenia a kultúrne dejiny v širšom zmysle. Homepage projektu Sphaera je pokusom či prvou etapou etablovania komplexnej „globológie“ na Slovensku. Ďalšie etapy možno anticipovať ako plošné mapovanie výskytu historických glóbusov na Slovensku, ich identifikáciu, popis, konzervovanie, reštaurovanie a 3D-digitalizáciu.