Fyzický stav zbierky historických glóbusov Lyceálnej knižnice v Bratislave si vyžiadal reštaurátorský zásah ako jediný spôsob zastavenia ich postupnej degradácie a zároveň ako prostriedok prinavrátenia ich kultúrnej a estetickej hodnoty.  Glóbusy niesli rôzne stupne a druhy poškodenia a vyžiadali si rôznorodé reštaurátorské procedúry, vo všetkých prípadoch však išlo o kompletné zreštaurovanie artefaktov.

Reštaurátorský zámer:

 • Fotografické a textové zdokumentovanie stavu glóbusov pred reštaurovaním. Mechanické očistenie
 • Sterilizácia (dezinfekcia a dezinsekcia) všetkých častí vo vákuovej komore. Kontrola funkčnosti, identifikácia deformácií a porúch
 • Konzervovanie konštrukcie stojanu – rozobratie a upevnenie poškodených miest, povrchové čistenie, doplnenie úbytkov, povrchová úprava dreva spojená s retušou
 • Reštaurovanie horizontálneho kruhu – uvoľnenie grafickej časti z horizontálneho kruhu, odstránenie laku organickými rozpúšťadlami, chemické a mechanické čistenie, stabilizácia kolorovania, dopĺnenie úbytkov tekutou papierovinou, neutralizácia, doplňujúca neutrálna retuš, aplikácia na pôvodné miesto a záverečná povrchová úprava (lakovanie)
 • Mechanické čistenie gule. Lokálne čistenie gule
 • Test súdržnosti papiera – nosiča grafiky na povrchu gule
 • Dlhodobé, kontrolované uloženie v klimatickej komore a následné stiahnutie a zlepenie prasknutej gule glóbusu
 • Upevnenie papierovej vrstvy na guľu alebo sňatie jednotlivých, resp. poškodených častí
 • Doplnenie úbytkov papierovej hmoty
 • Vytvorenie alkalickej rezervy, povrchové glejenie ako medzivrstva pod retuš
 • Neutrálna retuš na zjednotenie poškodených miest. Napodobivá retuš v miestach, ktoré sú nespochybniteľné, ako napr. poludníky, rovnobežky a pod.
 • Záverečná povrchová úprava, lakovanie
 • Reštaurovanie kovových častí glóbusu – odstránenie nežiaducej patiny, konzervačná úprava, lakovanie
 • Zloženie jednotlivých častí do systému a kontrola jeho funkčnosti
 • Záverečná  dokumentácia a protokol o reštaurovaní
 • Vytvorenie ochranného obalu pre transport na miesto uloženia