Rytina z knihy Johann Ludwiga Andreaeho: Mathematische und historische Beschreibung der ganzen Welt-Gebäudes
Rytina z knihy Johann Ludwiga Andreaeho: Mathematische und historische Beschreibung der ganzen Welt-Gebäudes

V 18. storočí sa výroba glóbusov uskutočňovala predovšetkým v Holandsku, Francúzsku, Anglicku, Nemecku a v Taliansku. Množstvo ponúkaných glóbusov bolo povšimnutiahodné, kvalita produktov pomaly slabla. Boli však dostupnejšie a rozšírené.

Na ich mapách sa odrazili výsledky mnohých objavných plavieb. Napríklad expedície moreplavca Jamesa Cooka viedli k vydaniam glóbusov, na ktorých je expressis verbis uvedené, že mapa vznikla na základe poznatkov z jeho ciest.

Súhvezdia sa až do konca 18. storočia znázorňovali ako ručne maľované mytologické postavy a zvieratá. Tento trend vznikol už v 16. storočí na základe malieb Albrechta DüreraOsvietenstvo postupne prinieslo racionálnejšie zobrazovanie hviezd, ale aj nové prístupy: na niektorých glóbusoch znázorňovali dokonca technické prístroje, erby štátov a kniežacích domov.

Kľúčové postavenie vo výrobe glóbusov získava v 18. storočí Norimberg, ale svoje postavenie si udržiava aj Amsterdam. Jedným z najznámejších výrobcov v tomto období je Gerhard Valk. V Norimbergu sa množstvom i kvalitou preslávili glóbusy Johanna Ludwiga Andreaeho. Bol teológom a matematikom a tiež autorom knihy o výrobe glóbusov Mathematische und historische Beschreibung der ganzen Welt-Gebäudes. Pre jeho glóbusy sú charakteristické barokové trojnohé podstavce a tiež kartuše s prázdnym priestorom určeným pre rukopisné venovanie či erby. Vo výrobe glóbusov pokračoval aj jeho syn Johann Philipp Andreae.

Iným známym norimberským výrobcom glóbusov v tomto období je Johann Gabriel Doppelmayr, autor diela Historická správa o norimbergských matematikoch a umelcoch. Spolupracoval s ním Georg Puschner. Mal na starosti rytie segmentov a výrobu gule. Ich glóbusové páry boli na trhu mimoriadne obľúbené. Svoje vydavateľstvo máp v Augsburgu si založili  Johann Baptist Homann a jeho žiak Matthias Seutter. Popri mapách vydávali aj glóbusy.