Názov glóbusu: Uranographia coelum omne hic complectens, illa pro ut aucta, et ad annum 1700 completum Magno ab Hevelio correcta est; ita ejus ex Prototypis, … astronomiae cultoribus exhibet et consecrat …

Výrobca: Gerhard Valk

Astronóm: Johann Hevelius

Miesto vydania: Amsterdam

Rok vydania: okolo 1700 (druhý najstarší glóbus zachovaný na území Slovenska)

Popis: guľa – priemer 38,5 cm, lepenka, sadra, segmenty – 2×18, kolorovaná (miestami zlátená) medirytina, meridiánový kruh – mosadz

 Galéria