Glóbusy a armilárna sféra ako symbol učenosti na titulnom liste kalendára z 18. storočia
Glóbusy a armilárna sféra ako symbol učenosti
na titulnom liste kalendára z 18. storočia

Hoci sa glóbusy na slovenskom území preukázateľne nevyrábali, boli tu tak ako v iných častiach Európy obľúbeným zberateľským objektom, doplnkov salónov a knižníc a symbolom vzdelanosti, ale aj bohatstva. Do Uhorska a aj na jeho slovenské územie sa dovážali z krajín svojho pôvodu, teda najmä z Nemecka a Holandska.V 16. a 17. storočí bol glóbus luxusným tovarom.

Najstaršie zmienky o prítomnosti glóbusov v súkromnom vlastníctve nachádzame v inventároch majetku šľachtických sídiel zo 17. storočia. K väčšiemu importu glóbusov došlo zrejme až v 18. storočí najmä v súvislosti s veľkým rozšírením a znížením ceny. Vtedy sa glóbus stál súčasťou majetku nielen najbohatších ľudí, ale aj mešťanov, vzdelancov a zberateľov. Ako učebná pomôcka sa glóbus dostal do škôl. Glóbusy sa stali bežnou súčasťou väčších knižníc – zmienky o ich prítomnosti môžeme nájsť v katalógoch dnes už neexistujúcich piaristických a jezuitských knižníc. Dva Coronelliho glóbusy – hviezdny a zemský z rokov 1680 a 1681 – preukázateľne vlastnila Trnavská univerzita. V roku 1777 sa spolu s ostaným majetkom univerzity dostali do Budína. V súčasnosti sú vo vlastníctve Univerzitnej knižnice v Budapešti.

O spôsobe obchodovania a cene glóbusov vieme rovnako veľmi málo. Dovážali ich súkromné osoby, ale obchodníci a tiež kníhkupci. Zachované archívne pramene dokazujú, že v druhej polovici 18. storočia predávali glóbusy bratislavskí kníhkupci Benedicti a Doll, ale môžeme predpokladať, že aj iní významnejší kníhkupci mali popri mapách v ponuke aj glóbusy, hoci to dnes nemôžme preukázať. Dodnes sa glóbusy zachovali v zbierkových inštitúciách. Keďže až na výnimky neboli zatiaľ objektom zvláštnej pozornosti, výskumu ani tvorby nadinštutucionálnych súpisov, ako je tomu v iných krajinách, nemáme komplexné informácie o množstve, veku a iných atribútoch zachovaných artefaktov.

Najstarší na Slovensku zachovaný glóbus sa nachádza v Podunajskom múzeu v Komárne,  je to hviezdny glóbus z roku 1603, ktorý vyrobil Willem Janszoon Blaeu v Amsterdame. Glóbus z roku 1713 sa zachoval na zámku Červený kameň. Zbierku glóbusov z 18. s 19. vlastní Oravské múzeum v Dolnom Kubíne. Niekoľko glóbusov a armilárnych sfér z 18. a 19. storočia sa dnes nachádza v zbierkach Slovenského národného múzea.