bode_portret
Johann Elert Bode, astronóm a autor výpočtov pre segmenty hviezdnych glóbusov

V 19. storočí zaznamenávame podstatné vývojové zmeny tak vo sfére mapového zobrazenia, ako aj  v celkovom výzore a výrobných metódach. Mapový obraz zemských glóbusov sa skompletizoval. Na konci storočia boli známe nielen línie kontinentov, ale aj ich vnútrozemie. Glóbusy zachytávajú postupné dobýjanie afrického vnútrozemia európskymi mocnosťami. Otvorenie Suezského prieplavu v roku 1869 znamenalo dôležitú skratku pri plavbách do Indie a na Ďaleký východ. Preto sú na mnohých glóbusoch z konca 19. storočia vyznačené lodné trasy cez Stredozemné more pokračujúce Červeným morom na východ. Hviezdne glóbusy sa podľa vzoru zemských začali koncipovať veľmi triezvo. Kolorované umelecké zobrazovanie nahrádzajú líniami pospájané pozície hviezd. Vydavatelia upúšťajú postupne aj od glóbusových párov  – zriekajú sa hviezdneho glóbusu. Medirytina je nahradená litografiou alebo oceľorytom. Okolo roku 1850 sa vďaka vynájdeniu farebnej litografie ustupuje od ručného kolorovania. Zlacnenie výroby glóbusov umožnilo ich hromadné nasadenie ako učebnej pomôcky v školách. Postupne miznú aj štvornohé podstavce typické pre 16. až 18. storočie. Namiesto nich nastupuje moderný podstavec so stĺpovou stredovou oporou, z ktorej vychádzajú opory horizontálneho kruhu.Jedným z posledných klasických výrobcov glóbusov je norimberský výrobca Johann Georg Klinger, ktorý nastúpil poJohannovi Gabrielovi Doppelmayrovi. Jeho glóbusy majú typický stojan. Horizontálny kruh má z vonkajšej strany tvar osemuholníka, nohy sú vnorené do štvorhrannej formy a aj stredová opora má kvadratický rez. Na začiatku 19. storočia si obdiv získali aj glóbusové páry vychádzajúce u norinberského nakladateľa a kartografa Daniela Friedricha Sotzmanna. Pozície hviezd pre hviezdny glóbus vypočítal astronóm Johann Elert Bode (1747 – 1826), autor mnohých vedeckých kníh.

V 20. storočí sa zemský glóbus vyvíjal ako industriálny masový a lacný produkt. Hviezdny glóbus sa vyrábal len v obmedzenom počte kusov. V 50. rokoch nahradili gule z papieroviny alebo kartónu gule z umelej hmoty vyrábané vo veľkých množstvách. Koncom 20. storočia vznikajú digitálne a virtuálne glóbusy s interaktívnymi a multimediálnymi možnosťami využitia.