Do dejín glóbusov neodmysliteľne patria nielen zemské a nebeské glóbusy, ale aj artefakty, ktoré sa glóbusom podobajú, a artefakty, ktorých sú glóbusy súčasťou.

  • Armilárne sféry. Vznikli v gréckej antike. Tvoria ich viaceré pevne zmontované a pohyblivé kruhy. Slúžia na stanovenie pozícií hviezd pomocou zamerania. V európskom novoveku sa vyvinuli aj tzv. geocentrické alebo heliocentrické armilárne sféry – vnútri armilárnej sféry je zabudovaný systém planét.nesa01_l01-0310_x
  • Planetáriá. Mechanické modely nášho planetárneho systému zobrazujúce Slnko a planéty pohybujúce sa na svojich dráhach okolo Slnka.
    planetarium
  • Telúriá. Učebné pomôcky demonštrujúce pohyb Zeme, Slnka a Mesiaca okolo Zeme. V centre prístroja sa nachádza zdroj svetla, ktoré je zaostrované prostredníctvom vydutého zrkadla a predstavuje Slnko. Kľukovým mechanizmom sa uvedie do pohybu, pri ktorom Zem obieha Slnko a zároveň model Mesiaca krúži Zeme točiacej sa okolo svojej. V zatemnenom priestore umožňuje znázorniť zatmenia Slnka a Mesiaca. Telúriá sa používali na konci 19. storočia a na začiatku 20. storočia na vysokých školách.
  • Lunáriá. Mohli byť súčasťou telúria alebo samostatným inštrumentpm slúžiacim na demonštrovanie pohybu Mesiaca okolo Zeme a s tým súvisiacich fenoménov.