Category: Elektronické informačné zdroje

Current Content Connect

WWW  adresa http://isiknowledge.com/ Producent/Vydavateľ Thomson Reuters Popis Current Contents Connect® – multidisciplinárna databáza poskytuje prístup ku kompletným bibliografickým informáciám z viac ako 8 000 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2 000 kníh. Edície CCC:...

HAN – vzdialený prístup

HAN – Hidden Automatic Navigator – je unikátne riešenie pre správu prístupov k internetovým zdrojom, napr. na internetové servery, ku ktorým má predplatený prístup ÚK SAV ( e-časopisy, rôzne online služby). Proces pripojovania k...

RILM Abstracts of Music Literature

RILM Abstracts of Music Literature RILM Abstracts of Music Literature je obsiahla muzikologická bibliografická databáza, ktorá poskytuje jednoduchý prístup k detailným informáciám týkajúcich sa hudby. RILM umožňuje kvalitné rešerše pre každého, pre koho je...