Category: Knižnica fakty

História knižnice

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied patrí ku knižniciam, ktorých vek neurčuje len dátum ich vzniku. Pri rátaní veku ÚK SAV (tento názov nesie od apríla roku 1954) sa v žiadnom prípade nesmie zabudnúť na...

Knižničné fondy

Knižničný fond sa buduje univerzálne, má v súčasnosti viac ako 558 tisíc knižničných jednotiek kníh, periodík a ďalších základných dokumentov zo všetkých vedných odborov a jazykových oblastí, encyklopedická literatúra, literatúra interdisciplinárneho zamerania, vysokoškolské učebnice,...