Často kladené otázky

Často kladené otázky

Výpožičné služby

Chcem sa stať čitateľom knižnice, no nie som zamestnancom SAV, je to možné?
Áno, je to možné. Čitateľom sa môže stať ktokoľvek, kto dovŕšil 15 rokov.
Môžem zistiť, či máte nejakú knihu aj keď nie som čitateľom knižnice?
Áno, ak chcete vyhľadávať v katalógu našej knižnice, nemusíte byť naším čitateľom.
Ako sa môžem stať čitateľom knižnice?
Do knižnice je potrebné prísť osobne s platným občianskym preukazom (občan SR) alebo s pasom a potvrdením o mieste pobytu (cudzí štátni občania). Ak máte čipovú kartu, treba si doniesť i tú – bude Vám slúžiť ako knižničný pas (preukaz). Ak čipovú kartu nemáte, vystavíme Vám za poplatok našu kartu.
Pomôže mi niekto vyhľadať a objednať knihy v katalógu?
Každý deň je k dispozícii konzultačná služba, ktorá s Vami ochotne vyhľadá a objedná, čo potrebujete. Konzultant Vám vysvetlí ako knižnica funguje, ukáže ako sa pohybovať na našej web-stránke, naučí Vás všetko potrebné, aby ste vedeli samostatne dokumenty vyhľadávať a objednávať. Na stránkach knižnice nájdete aj návod, ako pracovať s katalógom knižnice.
Aká dlhá je výpožičná lehota a koľko krát si môžem dokument predĺžiť?
Výpožičná lehota pre používateľov s dosiahnutým II. stupňom vysokoškolského vzdelania je 3 mesiace. Výpožičná lehota pre študentov alebo pre používateľov bez vysokoškolského vzdelania je 1 mesiac. Dokumenty si môžu všetci používatelia 2x predĺžiť, pokiaľ ich nemá rezervované iný čitateľ.
Do koľkých dní si musím pre knihu prísť?
Do 5 pracovných dní, potom kniha putuje späť do skladu.
Koľko kníh môžem mať požičaných?
Najviac môžete mať požičaných 20 dokumentov a 10 si môžete zobrať naraz so sebou.
Ak knihu nevrátim načas, aké sú zato sankcie?
Dva centy za každý deň omeškania za jednu knihu. Ak máme zatvorené – pokuta sa nenarátava.
Knihu/časopis som v katalógu nenašiel, ale potrebujem ju, viete mi nejako pomôcť?
Ak ste nenašli (v katalógu našej knižnice ani v katalógu inej knižnice v rámci Bratislavy), čo hľadáte, je možné požiadať o vypožičanie dokumentu prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS), ak sa kniha nenachádza na Slovensku je možné využiť medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS). Žiadosť o takýto titul môžete zadávať prostredníctvom online formulára pre knihu alebo pre xerokópiu článku. Keď dokument príde do našej knižnice, budete s tým oboznámený e-mailom. Medzinárodná výpožička dokumentu je spoplatnená. Prečítajte si prosím pravidlá pre MVS/MMVS.

Ak sa kniha nenachádza vo fonde našej knižnice, je možné podať návrh na zakúpenie tohto dokumentu do knižnice

Nemôžem si pre knihu prísť osobne, môže mi ju vyzdvihnúť kamarát?
Áno, je to možné. Je však potrebné splnomocnenie s Vašim i s kamarátovým menom a priezviskom, číslom občianskeho preukazu (bude potrebný aj občiansky preukaz splnomocnenca pri prevzatí dokumentov knižnice pre overenie) a podpisom.
Čo je to rezervačná služba?
Rezervačná služba je poskytovaná v prípade, že Vami žiadaný dokument je momentálne vypožičaný iným čitateľom. Hneď ako sa kniha vráti, zašleme Vám mail, že je kniha pripravená v oddelení výpožičiek na Vaše meno. Služba je spoplatnená. Knihu si môžete vyzdvihnúť do 5 pracovných dní.
Objednal som si knihu a v konte mám status – Spracováva sa, kedy si môžem knihu vyzdvihnúť?
Po knihu si môžete prísť v deň objednania, ak je zo skladu Klemensova, ak je zo skladu Petržalka, Šancová, Patrónka, tak na druhý deň okolo obeda. Knihu Vám na polici necháme 5 dní, potom sa vracia späť do skladu.

Elektronické informačné zdroje

Čo sú to elektronické zdroje?
Elektronický informačný zdroj (EIZ) je počítačový súbor ľubovoľného kognitívneho charakteru (text, obraz, zvuk), ktorý je z hľadiska technológie prístupný: Na CD ROM, DVD ROM prípadne Blue RAY alebo online, na internete. Vrámci licencovaných elektronických zdrojov zabezpečuje knižnica prístup k plným textom odborných článkov, elektronickým knihám, metrikám pre hodnotenie vedeckých publikácií, citáciám a podobne.
Môžem pracovať s elektronickými zdrojmi aj z domu?
Áno, práve v tom je tá výhoda práce s elektronickými zdrojmi, že je možné prezerať a pracovať s elektronickými zdrojmi i z domu. Je však potrebné vyplniť formulár a o službu požiadať. Elektronické zdroje knižnice sú pre všetkých našich používateľov zadarmo. Pracovníci SAV môžu k e-zdrojom pristupovať zo svojho pracoviska i bez registrácie v knižnici.
Musím byť čitateľom knižnice?
Áno, ak chcete využívať elektronické zdroje je potrebná registrácia v knižnici a platný čitateľský preukaz.
Čo je to skratka HAN? Čo je to vzdialený prístup?
HAN – Hidden Automatic Navigator je prakticky aplikácia, ktorá zabezpečuje vzdialený prístup k elektronickým informačným zdrojom – databázam. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach knižnice.
Poradí mi niekto ako mám v elektronických zdrojoch vyhľadávať?
Áno, zamestnanci knižnice vrámci konzultačných služieb. K základnému vyhľadávaniu v databázach veľmi dobre po slúži vyhľadávač s názvom EBSCO Discovery Service. Vyhľadávacie pole sa nachádza na hlavnej stránke knižnice.
Aké elektronické zdroje knižnica má?
Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých dostupných licencovaných elektronických zdrojov knižnice. Voľne dostupné zdroje nájdete na týchto stránkach.

Katalógy

Ako sa dostanem do katalógu knižnice?
Do katalógu kníh a periodík sa dostanete priamo z hlavnej stránky uk.sav.sk,  cez podstránku Katalógy a v rámci nej na Katalóg kníh a periodík Virtua. Do katalógu našej knižne je možné vstúpiť i cez súborný katalóg (katalógy viacerých slovenských knižníc) – kis3g.sk, kde je potrebné kliknúť na katalóg: Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.
Ako zistím svoje ID (číslo čipovej karty)?
ID – čipové číslo karty je číslo v pravom dolnom rohu, pri ISIC a ITIC je to číslo čipu.
Ako zistím svoje heslo?
Heslo sa tvorí takto: dátum narodenia odzadu a iniciálky mena odzadu v tvare RRMMDDPM. Napr. Júlia Malá sa narodila 12.3.1993 jej heslo bude: 930312MJ.
Podľa čoho zistím, kedy si môžem pre knihu/časopis prísť?
Nakoľko má Ústredná knižnica SAV viacero skladov i mimo budovy, kde je oddelenie výpožičiek, nie sú všetky dokumenty k dispozícii ihneď. Pri objednávaní je potrebné sledovať umiestnenie dokumentu. Pokiaľ sa dokument nachádza v sklade Klemensova je čakacia doba – cca 1 hodinu, dokumenty z ostatných skladov– Patrónka, Šancova, Petržalka je možné si odniesť na druhý deň okolo obeda.
Ako zistím, či je kniha dostupná?
Kniha je dostupná vždy, ak nemá status: Požičané do | Nezvestná | Stratená | Vo väzbe.
Trieda Spracovanie, znamená, že kniha sa spracováva v odbore katalogizácie a bude dostupná v dohľadnom čase (behom týždňa)
Čo znamená status absenčne a prezenčne?
Väčšina kníh sa požičiava absenčne (teda  knihy si berie čitateľ domov).
Status prezenčne znamená, že dokument nie je možné vypožičať mimo priestorov knižnice, ale je možné si dokument pozrieť v študovni (periodiká, encyklopédie, slovníky a pod).
Požičiavajú sa časopisy domov?
Nie. Časopisy, noviny ani iné periodiká nie je možné požičať si mimo priestorov knižnice. Je možné si však urobiť kópiu alebo sken dokumentu (v súlade s autorským zákonom).
Aké druhy katalógov máte?
Ústredným katalógom je Katalóg kníh a periodík Virtua. Staršími katalógmi sú digitálne Lístkové katalógy – autorský (menný) a názvový (periodiká).

Knižnice ústavov majú tiež svoj katalóg s názvom Katalóg kníh ústavov a EPCA (publikačná činnosť).

Posledným katalógom je Katalóg historických tlačí.

Som registrovaným používateľom knižnice, ale nejde mi dokument objednať, kde môže byť problém?
Problémov môže byť niekoľko.
Po prvé je potrebné skontrolovať, či máte platný preukaz (ak nie, je potrebné prísť s OP do knižnice a platnosť si predĺžiť).
Ak je preukaz platný, môže byť kniha požičaná iným čitateľom na viac ako 1 mesiac. Rezervovať možno len dokument, ktorý by sa mal vrátiť do knižnice najneskôr o mesiac.
Ďalšou možnosťou je, že dokument má status nezvestný, vo väzbe alebo triedu exemplára nevypožičateľné, prezenčne.
Je možné, že máte na svojom konte nevrátené knihy alebo neuhradenú pokutu.

 Služby študovne

Nechcem si brať celú knihu domov, je možné si nejaké listy odkopírovať alebo oskenovať?
Áno, je to možné. Používatelia majú k dispozícii 2 skenery a jednu kopírku. Platí však, že dokument musí byť z fondu knižnice a možno kopírovať, skenovať len časť požičaného dokumentu – nie celé dielo.
Nachádzajú sa v študovni i počítače s internetom?
Áno, všetky počítače v študovni sú pripojené na internet.
Koľko času môžem stráviť v študovni?
Študenti a používatelia s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa majú prístup neobmedzený, ostatní môžu byť v študovni 2 hodiny denne.
Chcem si niečo vytlačiť, je to možné?
Áno, je to možné. Prvých 15 strán je zadarmo, tlač ostatných strán si už používateľ hradí sám.
Mám otázku, ktorá sa tu nenachádza, kam sa mám obrátiť?
Všetky svoje dotazy, komentáre a postrehy nám zasielajte prostredníctvom služby Spýtajte sa knižnice, na mail: kniznica.sluzby@savba.sk alebo nám zavolajte na t.č.: +421 2 52927384